ROAD TO

RECOVERY

Trends voor onderwijs in dynamische tijden

Ontdek de geheimen van innovatie in het onderwijs in dynamische tijden.

Exclusief

aanbod

Trend-updates

Inspirerende voorspellingen

COVID-19-updates

Boeiende innovaties

Nieuwe businessmodellen

Interessante statistieken

Kansrijke startups


COVID-19 heeft de economie volop geraakt. Sectoren en organisaties moeten hun werkwijze herzien om relevant te blijven. Veel organisaties uit de ‘oude economie’ zullen verdwijnen en anderen presteren beter dan ooit tevoren. Digitalisering speelt daarbij een doorslaggevende rol. Organisaties die technologie gebruiken presteren beter na een crisis of recessie. Hun opverende kracht is enorm. Trendforce.one levert jou de kennis en inspiratie die nodig is om van moeilijke tijden een succes te maken.

Ontvang de laatste onderwijstrends, analyses, statistieken, cases, innovaties en startups

Met een abonnement heb je recht op actuele informatie over de ontwikkelingen binnen het basis- of voortgezet onderwijs. Je ontvangt statistieken, analyses, voorspellingen, actuele technologietrends en de laatste startups en innovatieve bedrijven.

Maak van moeilijke tijden een succes in het onderwijs

TRENDS

STATISTIEKEN

VOORSPELLINGEN

CASES

INNOVATIES

STARTUPS

Maandelijkse trend-updates via het trendportal

Ieder kwartaal ontvang je een uitgebreid PDF-rapport

Ieder kwartaal ontvang je een PowerPoint-presentatie

Iedere maand kun je leren van webinars

Iedere dag is jouw trendcoach beschikbaar voor vragen


Maandelijkse updates via het trendportal


Ieder kwartaal ontvang je een uitgebreid rapport als PDF


Ieder kwartaal ontvang je een powerpoint presentatie


Iedere maand kun je leren van webinars


Iedere dag is jouw persoonlijke trendcoach beschikbaar voor vragen


POWERPOINT

TRENDPORTAL

PDF-RAPPORT

NIEUWSBRIEF

WEBINARS

TRENDCOACH

Learning, Product

Gratis download

Download nu gratis de inspirerende whitepapers 'Van crisis naar een veelbelovende nieuwe toekomst in het basis- of voortgezet onderwijs'. Lees interessante visies, voorspellingen en maak kennis met de meest actuele trends.

Wat kun je van ons verwachten?

Startups en organisaties

De organisatie van de toekomst is een ecosysteem. Innovaties ontvang je van specialisten buiten de organisatie en misschien wel van buiten de landsgrenzen. Startups, innovatieve bedrijven en wetenschappers leveren een bijdrage aan jouw innovatie. Je ontvangt voorstellen van startups, innovatieve organisaties en universiteiten van wie je kunt leren en waarmee je kunt samenwerken. 

Cases en experimenten

Ook analyseren we cases en experimenten van organisaties. Die geven inzicht in de wijze waarop men omgaat met innovatie, nieuwe technologie, een recessie of de gevolgen van de huidige crisis. We kunnen leren van successen en mislukkingen van anderen. Dit bespaart onnodige kosten en levert een hogere verander- snelheid op.

Wetenschappers, specialisten, trendwatchers, futuristen en leiders wereldwijd delen hun voorspellingen en analyses met betrekking tot de toekomst. We zetten ze voor je op een rij en voorzien ze van uitleg en context. De ‘optelsom’ van waardevolle voorspellingen en analyses geven richting en houvast.

Analyses en voorspellingen

Je ontvangt een periodiek overzicht van interessante digitale innovaties en businessmodellen in jouw sector, maar we kijken ook naar andere industrieën. Digitale businessmodellen geven houvast tijdens een crisis of recessie. Daarnaast hebben organisaties zonder een digitaal businessmodel in de toekomst geen bestaansrecht.

Businessmodellen en innovatie

We analyseren trends die binnen jouw specifieke werkgebiedspelen. We bestuderen de stand van zaken van bijvoorbeeld learning labs, virtual reality, tele-onderwijs, kunstmatige intelligentie, robotica en vele andere trends. Met deze kennis kun je de juiste beslissing nemen en waardevolle samenwerkingen aangaan.

Trends met impact

We verzamelen actuele internationale en nationale statistieken die we analyseren en duiden. Er wordt voortdurend internationaal onderzoek gedaan naar belangrijke kwesties die nu spelen. Denk daarbij aan economie, innovatie, trans-formatie en de rol van technologie.

Statistieken

Met een abonnement heb je recht op actuele informatie over de ontwikkelingen in het basis- of voortgezet onderwijs. Je ontvangt recente statistieken, analyses, voorspellingen, actuele technologietrends, cases, experimenten en nieuwe businessmodellen.

Je ontvangt informatie over actuele trends in het onderwijs. De onderwerpen worden maandelijks vastgesteld, zodat je beschikt over de meest recente kennis en inspiratie.

Belangrijke trends in het onderwijs

Slimme technologie
Technologie speelt een belangrijke rol in het onderwijs en helpt leerlingen zich voor te bereiden op hun toekomstige werk. KI-apps en -platforms personaliseren het leerproces en robotica kan de toegang tot onderwijs verbreden en biedt zieke leerlingen de mogelijkheid om op afstand lessen te volgen. Met immersieve technologie als AR en VR kunnen leerlingen lessen beter visualiseren en complexe informatie beter absorberen.
Vaardigheden van de toekomst
Scholen moeten hun leerlingen voorbereiden op de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw en ervoor zorgen dat ze in de toekomstige beroepsbevolking relevant blijven. Om goed te kunnen functioneren in een technologierijke samenleving, moeten leerlingen STEM-vaardigheden verwerven en hun samenwerkingsvermogen, kritisch denken en creativiteit verbeteren. Het doel is dat leerlingen innovatieve probleemoplossers en makers worden.
Nieuwe onderwijsvaardigheden
De docent van de toekomst is wendbaar, heeft creërend vermogen zodat hij of zij zelf kan vernieuwen, en activeert de onderzoekende vaardigheden van de leerling. De docent van de toekomst stelt – samen met bedrijven – een dynamisch curriculum samen waarin innovatief denken en digitale vaardigheden centraal staan. Zo kunnen we voor deze generatie leerlingen en studenten ‘een leven lang leren’ realiseren.
Ethiek
De mens is niet meer los te denken van technologie en het is dan ook belangrijk dat we oog blijven houden voor de morele kant van technologische ontwikkelingen. Dat we filosoferen over de implicaties op de wereld van morgen en dat we technologie ethisch gaan begeleiden. We moeten onze grenzen bepalen en zeggenschap hebben over hoe mens en machine met elkaar gaan samenwerken.
Innovatieve onderwijsmethoden
Een van de grootste uitdagingen is hoe we leerlingen die opgroeien met slimme apparaten het best kunnen bereiken. Ze hebben een korte aandachtsspanne en docenten moeten zorgen dat hun lesmethoden beter bij deze generatie aansluiten. De one-size-fits-all-benadering moet overboord. Er moeten nieuwe lesmethoden ontwikkeld worden zodat docenten aan de behoeften van hun leerlingen tegemoet kunnen komen.
De school van de toekomst
De leeromgevingen van de toekomst worden steeds meer ‘informal learning spaces’ – flexibel ingericht, rijk aan technologie met veel ruimte voor experimenteren, zelfgestuurd leren en actief groepswerk. Hier gaan leerlingen samenwerkend en met reflectie aan de slag met nieuwe leertechnologieën en -materialen, zoals wearables, gaming- en telepresence-technologie en 3D printers om prototypes te ontwikkelen.

Persoonlijke trendcoach

Je persoonlijke trendcoach is beschikbaar als je vragen hebt over de informatie en inspiratie die je van ons ontvangt.

Speciaal aanbod

Voor slechts €99 per maand je toekomst in eigen hand.

maandelijkse

updates

POWERPOINT

TRENDPORTAL

PDF-RAPPORT

NIEUWSBRIEF

WEBINARS

TRENDCOACH

POWERED BY TRENDWATCHER & FUTURIST RICHARD VAN HOOIJDONK

TRENDFORCE.ONE

Een crisis of recessie raakt veel sectoren en bedrijven. Tegelijkertijd ontstaan er veel kansen. Veel nu succesvolle bedrijven zoals Netflix, AirBNB, FedEx, Disney, Microsoft en zelfs Apple zijn opgericht in moeilijke tijden. Bedrijven als Lego en Ralph Lauren hebben zichzelf tijdens de laatste crisis opnieuw uitgevonden. Ze kozen voor nieuwe markten, andere businessmodellen en digitalisering. Amazon en Tesla gebruiken de huidige crisis om nog verder te groeien. Vele bedrijven zullen deze crisis ten onder gaan, omdat ze onvoldoende geïnformeerd en geïnspireerd zijn.

shutterstock_1148966225.jpg