ROAD TO

RECOVERY

Trends voor de overheidssector in dynamische tijden

Ontdek de geheimen van innovatie in de overheidssector in dynamische tijden!

Exclusief

aanbod

Trend-updates

Inspirerende voorspellingen

COVID-19-updates

Boeiende innovaties

Nieuwe businessmodellen

Interessante statistieken

Kansrijke startups


COVID-19 heeft de economie volop geraakt. Sectoren en organisaties moeten hun werkwijze herzien om relevant te blijven. Veel organisaties uit de ‘oude economie’ zullen verdwijnen en anderen presteren beter dan ooit tevoren. Digitalisering speelt daarbij een doorslaggevende rol. Organisaties die technologie gebruiken presteren beter na een crisis of recessie. Hun opverende kracht is enorm. Trendforce.one levert jou de kennis en inspiratie die nodig is om van moeilijke tijden een succes te maken.

Ontvang de laatste trends, analyses, statistieken, cases, innovaties en startups voor de overheidssector

Met een abonnement heb je recht op actuele informatie over de ontwikkelingen binnen de overheidssector. Je ontvangt statistieken, analyses, voorspellingen, actuele technologietrends en de laatste startups en innovatieve bedrijven.

Maak van moeilijke tijden een succes in de overheidssector

TRENDS

STATISTIEKEN

VOORSPELLINGEN

CASES

INNOVATIES

STARTUPS

Maandelijkse trend-updates via het trendportal

Ieder kwartaal ontvang je een uitgebreid PDF-rapport

Ieder kwartaal ontvang je een PowerPoint-presentatie

Iedere maand kun je leren van webinars

Iedere dag is jouw trendcoach beschikbaar voor vragen


Maandelijkse updates via het trendportal


Ieder kwartaal ontvang je een uitgebreid rapport als PDF


Ieder kwartaal ontvang je een powerpoint presentatie


Iedere maand kun je leren van webinars


Iedere dag is jouw persoonlijke trendcoach beschikbaar voor vragen


POWERPOINT

TRENDPORTAL

PDF-RAPPORT

NIEUWSBRIEF

WEBINARS

TRENDCOACH

Gratis download

Download nu gratis de inspirerende whitepaper 'Van crisis naar een veelbelovende nieuwe toekomst met de overheid'. Lees interessante visies, voorspellingen en maak kennis met de meest actuele trends.

Wat kun je van ons verwachten?

Startups en organisaties

De organisatie van de toekomst is een ecosysteem. Innovaties ontvang je van specialisten buiten de organisatie en misschien wel van buiten de landsgrenzen. Startups, innovatieve bedrijven en wetenschappers leveren een bijdrage aan jouw innovatie. Je ontvangt voorstellen van startups, innovatieve organisaties en universiteiten van wie je kunt leren en waarmee je kunt samenwerken. 

Cases en experimenten

Ook analyseren we cases en experimenten van organisaties. Die geven inzicht in de wijze waarop men omgaat met innovatie, nieuwe technologie, een recessie of de gevolgen van de huidige crisis. We kunnen leren van successen en mislukkingen van anderen. Dit bespaart onnodige kosten en levert een hogere verander- snelheid op.

Wetenschappers, specialisten, trendwatchers, futuristen en leiders wereldwijd delen hun voorspellingen en analyses met betrekking tot de toekomst. We zetten ze voor je op een rij en voorzien ze van uitleg en context. De ‘optelsom’ van waardevolle voorspellingen en analyses geven richting en houvast.

Analyses en voorspellingen

Je ontvangt een periodiek overzicht van interessante digitale innovaties en businessmodellen in jouw sector, maar we kijken ook naar andere industrieën. Digitale businessmodellen geven houvast tijdens een crisis of recessie. Daarnaast hebben organisaties zonder een digitaal businessmodel in de toekomst geen bestaansrecht.

Businessmodellen en innovatie

We analyseren vele trends die binnen jouw sector of specifieke werkgebied spelen. We bestuderen de stand van zaken van bijvoorbeeld digitale democratie, de slimme overheid, digitale burgers, slimme systemen, cybersecurity en vele andere trends. Met deze kennis kun je de juiste beslissing nemen en waardevolle samenwerkingen aangaan.

Trends met impact

We verzamelen actuele internationale en nationale statistieken die we analyseren en duiden. Er wordt voortdurend internationaal onderzoek gedaan naar belangrijke kwesties die nu spelen. Denk daarbij aan economie, innovatie, trans-formatie en de rol van technologie.

Statistieken

Met een abonnement heb je recht op actuele informatie over de ontwikkelingen in de overheidssector. Je ontvangt recente statistieken, analyses, voorspellingen, actuele technologietrends, cases, experimenten en nieuwe businessmodellen.

Je ontvangt informatie over actuele trends voor de overheid. De onderwerpen worden maandelijks vastgesteld, zodat je beschikt over de meest recente kennis en inspiratie.

Belangrijke trends in de overheidssector

Digitale burgers
Digitaal burgerschap is een cruciaal onderdeel van de digitale transformatie en helpt burgers gebruik te maken van hun democratische rechten. Met technologie als het IoT, burgergerichte platforms, big data en apps kunnen burgers de overheid feedback geven en suggesties doen voor nieuwe overheidsprogramma’s en nieuw beleid. Deze technologieën geven burgers ook toegang tot overheidsinformatie, zoals op het gebied van kosten, financiën en investeringen.
Veiligheid en zekerheid
Technologie als KI kan overheden helpen met het voorspellen van misdaad en gezichtsherkenningstech kan worden ingezet om criminelen in mensenmassa’s op te sporen. Slimme camera’s met sensortechnologie zorgen voor efficiëntere verkeersregeling, bijvoorbeeld door stoplichten beter op elkaar af te stemmen waardoor het verkeer beter kan doorstromen. Steeds meer wetshandhavers wereldwijd maken bovendien gebruik van robots om hun gemeenschappen te beveiligen.
Slimme overheidssystemen
In de toekomst kan iedereen dankzij technologieën als KI, big data, het IoT, cloud computing en machine learning volledig digitaal zaken doen met de overheid – zoals vergunningen aanvragen, stemmen, toeslagen regelen en belastingaangifte doen. In de toekomst bevatten onze ID-kaarten bovendien RFID-chips of wordt onze identiteit geverifieerd met behulp van gezichtsherkenningstech.
Social government
In de toekomst spelen burgers een prominentere rol in het publieke domein en ontstaat een participatiesamenleving. Door co-creatie willen lokale overheden meer betrokken zijn bij initiatieven, zodat publieke dienstverlening beter afgestemd kan worden op de behoeften van de burgers. Door middel van crowdfunding kunnen lokale overheden sociale doelen bereiken en gemeenschappen meer bij besluitvormingsprocessen betrekken.
Digitale democratie
Digitale democratie heeft gezorgd voor een efficiëntere informatiestroom tussen overheden, politieke en maatschappelijke organisaties en burgers. Het bevordert bovendien het publieke debat en zorgt ervoor dat burgers meer zeggenschap krijgen in de politieke besluitvorming. E-ID-cards met digitale verificatie maken beveiligde en efficiënte stemsystemen mogelijk die privacy en anonimiteit waarborgen.
Ethiek
De mens is niet meer los te denken van technologie en het is dan ook belangrijk dat we oog blijven houden voor de morele kant van technologische ontwikkelingen. Dat we filosoferen over de implicaties op de wereld van morgen en dat we technologie ethisch gaan begeleiden. We moeten onze grenzen bepalen en zeggenschap hebben over hoe mens en machine met elkaar gaan samenwerken.

Persoonlijke trendcoach

Je persoonlijke trendcoach is beschikbaar als je vragen hebt over de informatie en inspiratie die je van ons ontvangt.

Speciaal aanbod

Voor slechts €99 per maand je toekomst in eigen hand.

maandelijkse

updates

POWERPOINT

TRENDPORTAL

PDF-RAPPORT

NIEUWSBRIEF

WEBINARS

TRENDCOACH

POWERED BY TRENDWATCHER & FUTURIST RICHARD VAN HOOIJDONK

TRENDFORCE.ONE

Een crisis of recessie raakt veel sectoren en bedrijven. Tegelijkertijd ontstaan er veel kansen. Veel nu succesvolle bedrijven zoals Netflix, AirBNB, FedEx, Disney, Microsoft en zelfs Apple zijn opgericht in moeilijke tijden. Bedrijven als Lego en Ralph Lauren hebben zichzelf tijdens de laatste crisis opnieuw uitgevonden. Ze kozen voor nieuwe markten, andere businessmodellen en digitalisering. Amazon en Tesla gebruiken de huidige crisis om nog verder te groeien. Vele bedrijven zullen deze crisis ten onder gaan, omdat ze onvoldoende geïnformeerd en geïnspireerd zijn.

shutterstock_1148966225.jpg